------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2018. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2018. október 25-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2018. október 25-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Beszámoló a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda működéséről
  Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető

2. Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről
  Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető

  Melléklet
  Melléklet

3. A Gyarmati Dezső Úszó és Vízilabda Sport Egyesület működésével kapcsolatos támogatási lehetőségéről
  Előadó: Bere Károly polgármester

4. A Kastélypark Fürdő Kft. 2018-as pénzügyi tervének módosításáról
  Előadó: Kovács Márton ügyvezető

5. A „Berettyóújfalu-Szeged gyorsforgalmi út” tervezett nyomvonalának megvitatása
  Előadó: Bere Károly polgármester

  Melléklet

6. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. saját tőkéjének rendezéséről
  Előadó: Bere Károly polgármester

  Melléklet

7. A Munkásszálló kialakítása című projekt keretében megvalósuló épület elhelyezésének módosításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

  Melléklet
  Melléklet

8. A „Bölcsődefejlesztési program” című pályázati lehetőségről
  Előadó: Bere Károly polgármester

9. A Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

  Melléklet

10. Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020 tanévre megállapított felvételi körzethatárok véleményezése
  Előadó: Bere Károly polgármester

  Melléklet

11. A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

  Melléklet

12. Füzesgyarmat Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Bere Károly polgármester

13. Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáró
  Előadó: Rácz-Homoki Éva HJVKKI igazgatója

14. Füzesgyarmat belvízkár elhárítási terv felülvizsgálatának elfogadásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

15. Döntés a 2706/3 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának megállapításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

16. Bejelentések

 16.1 Az „I. Világháborús emlékmű restaurálása” elnevezésű pályázat benyújtásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

 16.2 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

 16.3 Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

 

 
 
Füzesgyarmat, 2018. október 18.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.